Vind het beste incassobureau voor jouw opdracht!

Gratis & vrijblijvend

Incassokosten

Heb je een openstaande vordering en wil je hiervoor een incassobureau inschakelen? Dan wil je vast ook meer weten over mogelijkheden voor incasso, de wet en het inschakelen van een deurwaarder. Op deze pagina vind je hier meer informatie over. Daarnaast vertellen we je meer over de hoogte van de incassokosten.

Wil je gelijk een incassobureau inschakelen voor je incasso? Vul dan het offerteformulier in en ontvang snel een aantal offertes op maat van incassobureaus. Vergelijk de offertes en kies de beste deurwaarder of gerechtsdeurwaarder voor de incasso. Bespaar op de kosten voor de incasso. Zorg er ook voor dat je niet blijft zitten met een onbetaalde factuur!

Wat zijn incassokosten?

Dit zijn de kosten die gemaakt worden door een schuldeiser bij het vorderen van een incasso. Bij het starten van een buitengerechtelijke incassoprocedure worden er kosten gemaakt. Deze bestaan uit een bedrag voor de administratie, het versturen van een incasso, het bezoeken van een debiteur en andere buitengerechtelijke incassotarieven.

Vergelijk gratis offertes

Benieuwd naar de kosten voor een incassobureau?

Over het algemeen stellen we dat alle kosten voor de werkzaamheden van het vorderen van een incasso onder de incassokosten vallen. Voor een incasso op een consument gelden hiervoor bepaalde wettelijke regels.

incassokosten

Hoogte incassokosten: Wet Incassokosten (WIK)

Het maximale bedrag van deze kosten is in de wet vastgelegd. De wet waarin de regels omtrent de hoogte is vastgelegd wordt de Wet Incasso Kosten, de WIK, genoemd. De WIK geldt alleen voor incasso’s bij consumenten. Juridisch noemen we de wet dan dwingend van karakter. Voor een incasso op bedrijven is de WIK regelend van karakter en gelden er andere aanvullende regels. In de WIK zijn staffels, en percentages vastgelegd om het maximale bedrag te berekenen. De percentages vind je in de tabel. Het minimale bedrag is altijd €40-,- ongeacht de hoogte van het openstaande bedrag van de vordering. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI) lees je meer over de WIK en vind je rekenvoorbeelden.

Verschil incassokosten bij consumenten of bedrijven?

Voor vorderingen op consumenten geldt de WIK. Het maximale bedrag is afhankelijk van het openstaande bedrag. In ieder geval wordt er voor elke incasso uit 2018 altijd minimaal €40,- gerekend. De WIK is dwingend van karakter voor een incasso voor consumenten, wat inhoudt dat er niet van afgeweken mag worden. Voor business to business (b2b) vorderingen is de WIK echter regelend van karakter. U hoeft als schuldeiser de WIK dan niet te volgen, mits de algemene voorwaarden van het bedrijf hierin voorzien. Staat er in de algemene voorwaarden niet omschreven welke kosten een incassoprocedure met zich mee brengen, dan gelden de regels voor consumenten.

Buitengerechtelijke incassokosten

Hoofdsom Maximale hoogte incassokosten*
Over de eerste €2.500,- 15% (minimaal €40)
Over de volgende €2.500,- 10%
Over de volgende €5.000,- 5%
Over de volgende €190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% (max. totaal €6775)

*In sommige gevallen verhoogd met BTW.

Incassokosten berekenen: een voorbeeld

Alle percentages lijken soms erg ingewikkeld, maar dit valt gelukkig mee. Stel je hebt een factuur van €3.000,- openstaan die maar niet betaald wordt. Over de eerste €2.500,- mag je 15% rekenen. Dit is €375,-. Over de resterende €500,- mag er 10% gerekend worden, €50,- dus in totaal. De hoogte van de incasso wordt in dit geval €425,- bovenop het bedrag dat er oorspronkelijk betaald moest worden.

Op de website van de rijksoverheid vind je meer informatie hierover. Wil je meer weten over de tarieven? Vul dan je gegevens in om vrijblijvende offertes van incassobureaus uit de omgeving van [var1] te ontvangen. Vergelijk en bespaar!

BTW over incassokosten?

Bij het inschakelen van een incassobureau wordt er btw in rekening gebracht. Of deze in rekening gebracht worden bij de wanbetaler is afhankelijk of je zelf btw-plichtig bent of niet. Zo ja? Dan is het mogelijk om het bedrag te verrekenen en mag je het niet in rekening brengen bij de schuldenaar. Wanneer je zakelijk niet belastingplichtig bent is de situatie anders. In dat geval zijn de kosten voor de btw niet aftrekbaar en vormen dus een extra kostenpost. Deze kun je niet verrekenen. Je mag de btw daarom over de buitengerechtelijke incassokosten vorderen bij de schuldenaar.

Wanneer mag de ondernemer incassokosten berekenen?

Als ondernemer weet je dat de boekhouding veel tijd kost. Als je dan te maken hebt met wanbetalers ben je nog meer tijd en dus geld kwijt. Je mag als ondernemer niet zomaar incassokosten berekenen. Belangrijk is dat de redelijke betalingstermijn van de factuur verstreken is. Daarna moet je eerst een herinnering versturen en daarna een aanmaning. Pas wanneer de betalingstermijn verstreken is, mag je incassokosten berekenen.

Een factuur moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Een incassobureau is je graag van dienst om te controleren of alles klopt. Reken incassokosten wanneer:

  • de betalingstermijn van de rekening verstreken is;
  • je een aanmaning hebt verstuurd;
  • de betalingstermijn voor de aanmaning ook verstreken is.

Naast incassokosten nog andere kosten rekenen?

Mag je als ondernemer ook andere bedragen doorberekenen? Nee, dat mag niet. Het is dus niet mogelijk om aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening te brengen. De incassokosten moeten alle extra kosten dekken.

Wat wel mag is het rekenen van rente. Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat de betalingstermijn van de aanmaning verstreken is. In een aantal gevallen mag er direct rente berekend worden, dit zien we vooral bij verhuurcorporaties en bij schadevergoedingen. Vermeldt het rentebedrag apart op de aanmaning. In een aantal gevallen mag je ook btw doorberekenen Dit is vooral afhankelijk of je zelf BTW-plichtig bent.

incasso kosten

Wat mag niet? Dubbele kosten

Wanneer je zelf al een incassoprocedure bent begonnen en een aanmaning hebt verstuurt met incassotarieven, dan mag een incassobureau niet zomaar weer een hoger bedrag rekenen. Bij het uitbesteden van een vordering wordt er dus altijd gekeken of je zelf ook al kosten in rekening hebt gebracht. Dubbele kosten zijn niet toegestaan.

We spreken van verborgen dubbele kosten wanneer de eerder in rekening gebrachte tarieven bij de hoofdsom zijn opgenomen. Ook dit is niet toegestaan. Er zijn wettelijke regels voor de maximale hoogte en hier moet iedere ondernemer en incassobureau zich aan houden.

Wie betaalt de buitengerechtelijke incassokosten?

Natuurlijk ben je benieuwd wie de buitengerechtelijke incassokosten moet betalen. Een niet betaalde vordering is erg vervelend en je wilt dan geen extra kosten maken voor het vorderen van een onbetaalde incasso. De buitengerechtelijke kosten tot het maximale percentage worden in rekening gebracht bij de debiteur. Zijn de kosten hoger dan het maximale bedrag dat in rekening gebracht mag worden? Dan moet je deze kosten zelf betalen. De meeste vorderingen worden betaalt tijdens de eerste fase van de buitengerechtelijke procedure. Bij een gerechtelijke incassoprocedure bepaalt de rechter of de gerechtelijke incassotarieven voor de rekening zijn van de debiteur of voor jou.

Kosten van het incassobureau

Een incassobureau werkt op verschillende manieren. De eerste optie is op basis van no-cure-no-pay. Je betaalt dan niets als schuldeiser wanneer de wanbetaler niet betaalt. Bij betaling van de incasso worden de kosten meestal grotendeels gedekt. De andere optie is om te werken via een uurloon, hierbij wordt er een vast bedrag per uur gerekend. De kosten van een incassobureau bestaan uit provisiekosten, behandelingskosten en procedurekosten (bijvoorbeeld een uurloon).

Let bij het inschakelen van een incassobureau op de voorwaarden voor het annuleren van een incasso. Wat er gebeurt als de schuldenaar de incasso niet betaalt. En wat de kosten zijn voor het voeren van een gerechtelijke procedure.

Incassobureau inschakelen? Gratis offertes vergelijken!

Wil je ook een incassobureau of deurwaarder inschakelen? Vergelijk dan gratis offertes om te besparen op de kosten van de incasso. Kies het beste incassobureau voor jouw vordering. Een incassobedrijf werkt oplossingsgericht en heeft als doel om zo snel mogelijk de betaling binnen te hebben. Het vorderen van een incasso kost veel tijd. Een bureau neemt dit allemaal voor je uit handen, zodat je zelf meer tijd over houdt. Vul je gegevens in en je ontvangt spoedig een aantal offertes. Deze dienst is geheel gratis en je zit nergens aan vast. Vergelijk de vrijblijvende offertes en kies een geschikt bureau.

Start nu je gratis offerteaanvraag!